Sdružení taoistického tai chi v České republice nezisková dobrovolnická organizace

Vítejte

na domovských stránkách Sdružení taoistického tai chi v České republice.

Upřednostňujeme zdraví a bezpečnost

Milí členové, vážení příznivci a podporovatelé,

naším posláním je přinášet lidem zdraví skrze taoistická umění, a proto bylo a stále je naší prioritou zachovat se v této nelehké době tak, aby v souvislosti s našimi aktivitami nedošlo k šíření nákazy ani k ohrožení vás, našich členů. Museli jsme se situaci přizpůsobit.

Sdružení taoistického tai chi v České republice funguje stále, i když se momentálně nemůžeme osobně setkávat. Našli jsme způsob, jak se vzájemně podporovat a jak spolu komunikovat. Místo toho, abychom se vídali na skupinách, intenzivních cvičeních nebo mezinárodních workshopech, se setkáváme několikrát týdně online, a to jak na regionální, národní, středoevropské nebo celosvětové úrovni.

Díky pandemii vidíme, že nemusíme být závislí na své skupině, instruktorovi nebo tělocvičně, protože se v umění Taoistického tai chi můžeme zdokonalovat i samostatně a jít skrze své pocity při cvičení ještě mnohem hlouběji. Důležité je udělat první krok, nenechat se odradit a každý den pomyslně přidat alespoň 1%. Díky tomuto tréninku máme naše zdraví skutečně ve vlastních rukou.

Cesta Taoistického tai chi je cestou osobního rozvoje, která není snadná a vyžaduje trpělivost, osobní nasazení, vytrvalost a sebedisciplínu. Taoistické tai chi je umění, pomocí kterého si sami můžeme zlepšit zdraví, můžeme být silnější, pružnější a zároveň klidnější a vyrovnanější, což nám pomáhá zvládat okolní stres a vypětí. Nečekejme však, že tu každodenní práci za nás udělá někdo jiný, je to na každém z nás. Naučme se pomoci sami sobě, abychom pak mohli být prospěšnější svým blízkým i svému okolí.

V tuto chvíli nevíme přesně, kdy tato doba pomine. Hledíme však do budoucnosti, protože pandemie jednou skončí a my budeme mít opět možnost vzájemně se podporovat při společných cvičeních a rozvíjet naše aktivity. Připravujeme se na tuto dobu a až přijde správný čas a bude to pro členy bezpečné, znovu se otevřeme.

Umění najít v sobě radost a naději i v těch nejtěžších časech je součástí tradice, ze které Taoistické tai chi vychází. Taoismus nás učí, že každá situace, jakkoli je obtížná, přináší výzvy, které nás vedou k překonávání sama sebe, ke zdokonalování, ke zlepšování.

Jménem členů Národního výboru Sdružení taoistického tai chi v České republice

František Šmejda
předseda spolku
Sdružení taoistického tai chi v ČR, z.s.
www.taoisttaichi.org/cs/

 

O dalších podrobnostech se můžete informovat u vašeho instruktora nebo emailem u regionálních výborů:
Ostravský region: vop@taoist.cz
Region Vysočina: vpv@taoist.cz
Region Čechy: vpc@taoist.cz
Pražský region: vpp@taoist.cz

Zajímavé odkazy:
Pamětní kniha k 50. výročí
Video Individuální cvičení
Mistr Moy Lin Shin ukazuje sestavu 108 pohybů

Naše nezisková dobrovolnická organizace přináší Taoistické tai chiTM vnitřní umění pro zdraví a další zdraví zlepšující taoistická umění co nejširší veřejnosti. V současné době se taoistické tai chi praktikuje v 25 zemích světa. Sdružení taoistického tai chi v České republice je zapsaným spolkem a je registrováno u Ministerstva vnitra od roku 1993.

Zdravotní účinky taoistického tai chi nejsou pouhou teorií: v dokumentech, kde jsou shrnuty výsledky zdravotního dotazování, si můžete přečíst, jaké změny a zlepšení ve svém fyzickém a psychickém stavu zaregistrovali ti, kteří se tomuto cvičeni věnují pravidelně.
Vyhodnocení zdravotního dotazníku v ČR
Vyhodnocení zdravotního dotazníku ve 26 zemích (anglicky)

 

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Facebook

Dotazy ohledně Sdružení TTC posílejte na info@taoist.cz

Připomínky k webu posílejte na webmaster@taoist.cz

© STTC ČR 2012—2021